AFK Hizmetleri

Küreselleşme ve uluslararası rekabet bağlamında, birçok şirket, gelişmekte olan ve yeni sanayileşmiş ülkelerden emek yoğun mal veya hizmet tedarik etmektedir. Ancak, bu ülkelerdeki çalışma koşulları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenenler gibi temel çalışma standartlarına genellikle uymamaktadır. Bu sorunu çözmek için birçok şirket ve dernek, bireysel davranış kuralları ve izleme sistemleri oluşturmuştur.

Her bir endüstri standardına ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerimize uyarak ve hatta bunları aşarak bir fark yaratmak için çok çalışıyoruz. Ekibimiz yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uyar ve ortaklarımız ve çalışanlarımız arasında sorumlu çevre uygulamaları benimser.

“Sorumlu” olmanın doğru olanı yapmak olduğuna inanıyoruz. Faaliyetlerimize, hizmetlerimize ve ortaklar, tüketiciler ve çalışanlarımızla olan ilişkilerimize sosyal ve çevresel öncelikleri ve uygulamaları dahil etmek anlamına gelir.

Bu, AFK’nın “mükemmellik standardı”dır.

Teklifimiz

İş Geliştirme (pazara giriş ve erişim)
 • Amerika’da çeşitli sektörlerdeki ticari etkinlik, organizasyon, fuar ve toplantılara firmalar adına temsilci veya konuşmacı olarak katılmak ve sonrasında raporlama yapmak.
 • ABD’deki firmaların talepleri doğrultusunda Türkiye’deki firmalara yönlendirerek iş geliştirme faaliyetlerini desteklemek.
Eyalet ve Yerel düzeyde temsil
 • Gerektiğinde ve istendiğinde tüm diplomatik heyet etkinlikleri, organizasyonları ve toplantılarına kurum/kuruluşlar adına temsilci veya konuşmacı olarak katılmak.

 • Gerektiğinde ve talep edildiğinde kurum/kuruluşlar adına Amerika’yı ziyaret eden Türkiye’den heyetleri ağırlamak.
 • New York’ta ve yurtdışında sektörel etkinliklere konuşmacı veya temsilci olarak katılarak kurum/kuruluşların firmalarını tanıtmak ve aynı zamanda Türkiye’nin ihracat misyonunu aktarmak.
 • Kurum/kuruluşlar adına etkinliklere, etkinliklere veya toplantılara temsilci olarak katılmak ve toplantıların yönetimine yardımcı olmak.
 • Kurum/kuruluşların Amerika’daki faaliyetlerinde ilgili kurum ve şirketlerle işbirliğini sağlamak.
 • Kurumlar/kuruluşlar adına ABD’deki yerel ticari veya ticari olmayan kuruluşlarla fırsat aramak, fırsatların nasıl yönlendirilebileceğini sormak, bilgilendirmek ve destek olmak.
Halkla ilişkiler
 • Medya takibi yapmak, medya fırsatlarını ve tanıtım materyallerini gözden geçirmek ve geliştirmek.
 • Faaliyetlerin hazırlanması ve raporlanması ve aylık raporların sunulması.
 • Fuar katılımı ve müşteri ziyaretleri yoluyla kapsamlı etkinlik yönetimini içeren çok yönlü halkla ilişkiler, tanıtım, etkinlik ve kampanyaları yönetmek.
 • Etkinliklerde yemek ve çevre düzenlemesi gibi ekstra detayların organizasyonunun planlanması ve gerçekleştirilmesi.
Mevzuat ve diğerleri
 • Gerektiğinde ve istendiğinde Amerika ile Türkiye arasındaki ticari kanun, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri için yerel hukuk kurumları ile iletişime geçilerek kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi.
 • Gerektiğinde kurum/kuruluş/şirketler adına Amerika Birleşik Devletleri’nde personel araştırmalarının yapılması ve raporlanması

Ürün tekliflerini planlamak ve firmanızı zorlu piyasa koşullarına uyarlamak için çalışmak.​

Stratejik planlara uyan ürün, pazar ve müşteri tabanı için bir matris belirlemeye yardımcı olmak.

Uzun vadeli kazan-kazan ortaklıkları oluşturmak için alıcılar, dernekler ve yerel makamlarla güçlü ilişkiler kurmak.

Gerektiğinde tüm ABD veya diğer ülkelerdeki operasyonları yürütmek.​

Gerektiğinde takip için yönetimle iki haftada bir görüntülü toplantılar.​

Gerektiğinde müşterilere/alıcılara veya ilgili yerlere seyahat etmek.​

Nasıl yardım edebiliriz?

Hizmetler üç temel alanı kapsıyor: iş geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve marka geliştirme. Daha fazla bilgi için AFK Strategies Inc. ile iletişime geçin.

2017 yılında Türkiye İhracatçıları Birliği, Türk ürününü ABD'de tanıtmak amacıyla farklı ürün kategorileri için New York'ta Türk Ticaret Merkezi'ni açmıştır. İlk danışmanlık toplantısının ardından AFK, Ev Tekstili konusunda showroom sahiplerine yardımcı olmaya başladı. Her firma ile B2B toplantıları ve pazar / ürün eğitimleri yoluyla ürün gamlarını tanıtmak için İş ve Konfeksiyon sektörleriyle iletişime geçin.
Turkish Trade Center