Kültürel Zekânın Temellerine Hâkim Olmak

20 yılı aşkın bir süredir uluslararası arenada çalışmaktayım ve kırktan fazla ülkeyi iş veya kişisel tatiller için seyahat edebilecek kadar şanslıydım. Uluslararası sektördeki tecrübelerimden ötürü geçen dönem Saint Peter’s Üniversitesi’nde Uluslararası Yönetim Sınıfında misafir öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladım. Tartıştığımız konulardan biri de Uluslararası Ticarette Kültürel Zekâ idi.

Kültürü anlamak için çoğunlukla uluslararası romancı Paul Coelho’nun şu alıntısından yararlanırım:

“Kültürler insanların birbirlerini anlamalarını sağlar. Ve insanlar ruhlarında birbirlerini daha iyi anlarsa, ekonomik ve politik engelleri aşmak kolaylaşır. Ama öncelikle komşularının eninde sonunda onlarla aynı sorulara ve sorunlara sahip olduklarını anlamaları gerekir.”

Coelho, kültür anlayışını ifade edebiliyor, ancak farklı kültürleri gerçekten analiz etmek ve yorumlamak için iş dünyasındaki bizler; kültürel zekâ seviyemizde olduğu kadar farklı kültürel bağlamlarda da etkili bir biçimde işlev görebilmek adına diğer kültürler hakkındaki bilgimizi ve anlayışımızı ölçüyoruz.

Kültürel istihbaratımızı veya kültürler arası becerilerimizi geliştirmek için birçok profesör ve uluslararası iş tecrübesi olan uzman, kişinin yeteneklerini geliştirmenin en iyi yolu olarak deneyimsel öğrenmeyi önerir. Her ne kadar farklı kültürlere ilişkin çeşitli kitap, rapor ve makaleler yurtdışında çalışmak için hazırlık olarak okunabilse de yabancı bir kültürde okumak ya da çalışmak ve gerçek dünyada gümrük uygulamalarını deneyimlemek çok daha farklıdır. Kültürel istihbaratı geliştirmeniz, siz ve kuruluşunuzun sadece ortaklar, müşteriler ve iştirakler için olumlu ortamlar ve deneyimler yaratmak değil; aynı zamanda çalışanlarınızın kültürel sınırları aşarak seyahat etmesini de garanti altına alacağınız anlamını taşır.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için, uluslararası kanallarda işinizi başlatmak dev bir büyüme olabilir, bu nedenle Kültürel İstihbarat konusunda ustalaşmak büyük bir atlama taşı sayılacaktır.

Kültürler arası yeteneklerin kültürel istihbaratının temelleri, yurtdışındayken iş deneyiminizi artıracak aşağıdaki becerilere ayrılabilir:

1.     İlişkisel Beceriler

Sohbetlere katılma ve akranlarınız, iş arkadaşlarınız ve diğer kültürlerden tanıştığınız insanlarla sohbet etmeyi sevme becerisi.

2.     Belirsizlik Toleransı

Kültürlerarası bir etkileşimdeki belirsizlikleri ve beklenmedik değişiklikleri tolere edebilmek.

3.     Uyum Yeteneği

Davranışlarınızı kültürel taleplere göre değiştirebilme kapasiteniz.

4.     Empati

Kendinizi başkasının yerine koyabilme (ve onun kültürüne) ve durumu onun bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğiniz.

5.     Algılarınızın Keskinliği

Kültürler arası etkileşimler esnasında başkalarının duygularını ve ince ipuçlarını anlayabilmeniz.

Bu beş beceriyi anladıktan ve uyguladıktan sonra, kültürel istihbarat temellerini gerçekte öğrenmek isteyen biri; ulusal, etnik, örgütsel, nesiller arası ve yerel kültürler gibi çeşitli kültürel bağlamlarda mükemmel olmaya çalışmalıdır. Araştırmalar, Kültürel İstihbarat değerinin en üst sıralarında yer alan kültürel açıdan en yetenekli bireylerin, dört Kültürel İstihbarat seviyesiyle birlikte aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu göstermiştir:

1. Kültürel İstihbarat Dürtüsü: Bireylerin, kültürler arası uyum sağlamaya yönelik yüksek ilgi, dürtü ve motivasyonları vardır.

2. Kültürel İstihbarat Bilgisi: Bireyler kültürlerin benzerliklerini ve farklılıklarını çok iyi kavrar.

3. Kültürel İstihbarat Stratejisi: Bireyler kültürel anlayışları bakımından bilgilidir ve uyum sağlayabilirler.

4. Kültürel İstihbarat Eylemi: Bireyler kültürler arası ilişkide bulunur ve çalışırken ne zaman uyum sağlayıp ne zaman sağlamayacaklarını bilirler.

Dört kültürel zekâ seviyesinde yüksek başarı elde ettiğinizde, Kültürel İstihbaratın temellerini öğrenmiş olursunuz, böylelikle bir uçağa atlayıp bu becerileri gerçek hayatta test edebilirsiniz. Elbette ki tecrübeniz kusursuz olmayacak, deneme-yanılmalarla dolu olacaktır. Ancak Kültürel İstihbarat alanında başarılı olabilmenizin ilk adımı, başka bir kültürü anlayabilmek için doğru araç ve stratejileri tanımaktır.

Kültürel istihbarat, bireysel çalışanlar için daha iyi ticari uygulamalara imkân sağlamakla kalmaz; aynı zamanda kültürler arasında güven kurma, uluslararası sınırlardaki boşlukları doldurma ve bir şirketin uluslararası büyümesi esnasında farklı kültürler ve diller arasında bağlantı kurma gibi kabiliyetlerimizi öngörebilir. Bu nedenlerden dolayı, kültürel zekâya hâkim olmak, kültürlere hâkim olmak ve şirketinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarıdır. Kültürel istihbarat hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da KOBİ’lerin uluslararası hedeflerine ulaşmak için uluslararası iş stratejileri ve çözümlerinde lider olan AFK Strategies Inc. ile temasa geçebilirsiniz. 

AFK Strategies Inc., ortaklarımıza Çin, Türkiye ve ABD’de ortak olarak hizmet vermeyi taahhüt eden butik bir stratejik danışmanlık ve iş geliştirme şirketidir. AFK danışmanlık hizmetleri, kapsamlı bir küresel uzmanlık aracılığıyla şirketlerin mesleki zorluklarını belirlemelerine ve çözmelerine yardımcı olur. Şirket, yerel düzeyde ABD’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’ler) büyümesine yardımcı olurken, aynı zamanda Çin ve Türkiye’deki ABD’li şirketlerin büyümesine de yardımcı olmaktadır. Hizmetler üç temel alanı kapsar: İş geliştirme, Tedarik zinciri yönetimi ve Marka geliştirme. Daha fazla bilgi için AFK Strategies Inc. ile irtibata geçebilirsiniz.Leave a Reply