Değişen Lobicilik Manzarası: Reklam ve Halkla İlişkiler

By Fergie (Fergül) Kuzucuoğlu

Amerikan Lobiciler Derneği, lobiciliği “grupların ya da bireylerin bakış açısının savunulması” olarak tanımlıyor. Bir lobicinin diğer bir yaygın tanımı, “seçilmiş bir yetkiliyi kamu politikası konusunda etkilemek isteyen” kişidir. Hükümetin her kademesindeki seçilmiş yetkililerle mevzuatın yürürlüğe konması için yüz yüze görüşebilme fırsatı ararlar. Aynı zamanda yaygın olarak temsil ettikleri menfaatlere aykırı sayılan mevzuatın engellenmesi için çalışmalar da yaparlar. Lobiciler çoğunlukla belirli bir çıkar grubu, sendika ya da ticaret birliğinin kurum içi çalışanlarıdır. Bireyleri etkilemek için kişisel ilişkilere güvenmek zorundadırlar, yoğun gözetim altındadırlar ve yasalar tarafından kısıtlanmışlardır; faaliyetlerini 1995 Lobicilik Bilgilendirme Yasası uyarınca ifşa etmeleri gerekmektedir. PR uzmanlarının bu tarz kısıtlamaları yoktur.

Öte yandan PR’ın tanımı oldukça geniştir, ancak temelde iletişimi bir organizasyon, grup veya birey adına hedeflere ulaşmak için kullanır. Bir ürünün veya hizmetin tanıtılması ve genellikle markalar ile tüketiciler arasında çift yönlü iletişimin kullanılmasıdır. Halkla ilişkiler uzmanları, kamu sektörü üzerinde büyük etkisi olan kamuoyunu şekillendirme konusunda uzman kişilerdir. Bu kamuoyunu şekillendirmek için, PR ajansları, yasa koyucuların dışındaki izleyiciler gibi büyük topluluklara ulaşmada uzmanlaşmak ve başarılı olmak zorundadır. Lobici hükümet ya da belediye binası içinde çalışırken, halkla ilişkiler uzmanı dışarıdan çalışır. Çevrimiçi reklamcılık, bloglar, sosyal medya ve genel marka geliştirme, daha sonra kamu sektöründe başarıya dönüşen taban seviyesinde destek toplamak için tasarlanan kampanyaların kilit bileşenleridir. Bu ajanslar daha önce geleneksel lobi alanlarında bulunmayan özelleştirilmiş çözümler üretir. Modası geçmiş lobicilik evleri, dijital savunma kampanyaları, kriz iletişimleri ve marka geliştirme sağlayabilen kitle iletişim uzmanlarına olan talebin çok yaygın olması nedeniyle PR öğelerini portföylerine almak için uğraşıyorlar. Halkla ilişkiler uzmanları, her tür işletme ve kâr amacı gütmeyen kuruluşun seçilen yetkililerine daha iyi nasıl destek olacaklarını ve onlarla nasıl ilişki kurmaları gerektiğini bilir. Uyarlanabilir ancak odaklanmış bir medya kampanyası, daha önce ulaşılamayacağı düşünülen bir KOBİ’ye ihtiyacı olan etkiyi sağlayabilir.

AFK Strategies Inc. halkla ilişkiler, reklamcılık, dijital ve sosyal medya pazarlaması yoluyla ABD’deki markaları oluşturmak, büyütmek ve korumak için yardımcı olur. Bizler, marka stratejisi ve etkinlik planlamasında uzmanız, strateji tanımlamak ve sonuçları takip edebilmek açısından temel performans göstergelerini tanımlamak için müşterilerimizle yakın çalışırız. Tasarlanmış bir halkla ilişkiler kampanyasının sizin için nasıl çalışabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için AFK Strategies Inc. ile iletişime geçebilirsiniz.

Anında bilgi ve her yerde bulunan sosyal medya talebinin hâkim olduğu bir dünyada, geleneksel lobicilik uygulamalarını genişletme ihtiyacı daha önce hiç bu kadar gerekli olmamıştı. Sektörün odak noktası, anlaşılır bir biçimde, yasa koyucuları etkilemek isteyen bireylerden çıkıp halkla ilişkiler firmalarının, müşterilerinin davalarını geliştirmek için kamuoyunu eğitmek ve etkilemek istediği bir alana dönüşüyor.

Hükümetlerle ve ulusallaştırılmış endüstrilerle ortaklıklar arayanlar, uzun yıllardır geleneksel lobicilik tekniklerinden yararlanarak fikirlerini yaydılar ve gündemlerini geliştirdiler. Bu tür ilişkilerin geliştirilmesi kamu politikası dünyasındaki erişim ve etki açısından kilit stratejidir. Ancak tüm bunlar değişmeye başladı. Daha geniş kitlelere ulaşma ve halkın görüşünü yönlendirme ihtiyacı, halkla ilişkiler (PR) ve pazarlama profesyonellerinin, yeni bir bakış açısı sağlayabileceklerini ve müşterilerin etkilerini büyük ölçüde artırabileceklerini fark etmelerine neden olmuştur. KOBİ’ler de dahil olmak üzere her türlü işletme, kişiselleştirilmiş ve çok yönlü bir pazarlama kampanyasının mesajını duyurmanın daha etkili bir yolu olabileceğini kabul eder.

Amerikan Lobiciler Derneği, lobiciliği “grupların ya da bireylerin bakış açısının savunulması” olarak tanımlıyor. Bir lobicinin diğer bir yaygın tanımı, “seçilmiş bir yetkiliyi kamu politikası konusunda etkilemek isteyen” kişidir. Hükümetin her kademesindeki seçilmiş yetkililerle mevzuatın yürürlüğe konması için yüz yüze görüşebilme fırsatı ararlar. Aynı zamanda yaygın olarak temsil ettikleri menfaatlere aykırı sayılan mevzuatın engellenmesi için çalışmalar da yaparlar. Lobiciler çoğunlukla belirli bir çıkar grubu, sendika ya da ticaret birliğinin kurum içi çalışanlarıdır. Bireyleri etkilemek için kişisel ilişkilere güvenmek zorundadırlar, yoğun gözetim altındadırlar ve yasalar tarafından kısıtlanmışlardır; faaliyetlerini 1995 Lobicilik Bilgilendirme Yasası uyarınca ifşa etmeleri gerekmektedir. PR uzmanlarının bu tarz kısıtlamaları yoktur.

Öte yandan PR’ın tanımı oldukça geniştir, ancak temelde iletişimi bir organizasyon, grup veya birey adına hedeflere ulaşmak için kullanır. Bir ürünün veya hizmetin tanıtılması ve genellikle markalar ile tüketiciler arasında çift yönlü iletişimin kullanılmasıdır. Halkla ilişkiler uzmanları, kamu sektörü üzerinde büyük etkisi olan kamuoyunu şekillendirme konusunda uzman kişilerdir. Bu kamuoyunu şekillendirmek için, PR ajansları, yasa koyucuların dışındaki izleyiciler gibi büyük topluluklara ulaşmada uzmanlaşmak ve başarılı olmak zorundadır. Lobici hükümet ya da belediye binası içinde çalışırken, halkla ilişkiler uzmanı dışarıdan çalışır. Çevrimiçi reklamcılık, bloglar, sosyal medya ve genel marka geliştirme, daha sonra kamu sektöründe başarıya dönüşen taban seviyesinde destek toplamak için tasarlanan kampanyaların kilit bileşenleridir. Bu ajanslar daha önce geleneksel lobi alanlarında bulunmayan özelleştirilmiş çözümler üretir. Modası geçmiş lobicilik evleri, dijital savunma kampanyaları, kriz iletişimleri ve marka geliştirme sağlayabilen kitle iletişim uzmanlarına olan talebin çok yaygın olması nedeniyle PR öğelerini portföylerine almak için uğraşıyorlar. Halkla ilişkiler uzmanları, her tür işletme ve kâr amacı gütmeyen kuruluşun seçilen yetkililerine daha iyi nasıl destek olacaklarını ve onlarla nasıl ilişki kurmaları gerektiğini bilir. Uyarlanabilir ancak odaklanmış bir medya kampanyası, daha önce ulaşılamayacağı düşünülen bir KOBİ’ye ihtiyacı olan etkiyi sağlayabilir.

AFK Strategies Inc. halkla ilişkiler, reklamcılık, dijital ve sosyal medya pazarlaması yoluyla ABD’deki markaları oluşturmak, büyütmek ve korumak için yardımcı olur. Bizler, marka stratejisi ve etkinlik planlamasında uzmanız, strateji tanımlamak ve sonuçları takip edebilmek açısından temel performans göstergelerini tanımlamak için müşterilerimizle yakın çalışırız. Tasarlanmış bir halkla ilişkiler kampanyasının sizin için nasıl çalışabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için AFK Strategies Inc. ile iletişime geçebilirsiniz.Leave a Reply